• Soms zwijgt ge beter….

    Troosten hoe doe je dat? Wat zeg je tegen iemand die een groot verlies lijdt? Waarom willen we perse iets zeggen? Jurgen was nog niet lang gestorven toen een vriend vroeg hoeveel dwaze…

  • Hoofdstuk Corona

    Wanneer jij je leven zou neerschrijven in een boek zou het bij sommige hoofdstukken moeilijk te geloven zijn dat ze echt waar zijn. Dat zei een hele goede vriend al heel lang geleden…